Tampongalvaniseren geeft geen thermische belasting van het te behandelen product. Soms is het noodzakelijk om procesvloeistoffen te gebruiken die niet bij kamertemperatuur functioneren. De temperatuur komt echter nooit boven de 60C. Verandering van grondmateriaal door thermische belasting is dan ook onmogelijk, dit in tegenstelling tot processen zoals lassen of vlamspuiten.

Dit heeft grote voordelen bij bv matrijsreparaties en bij reparaties van hydraulische assen omdat juist daar de inwendige spanningen ten gevolge van thermische belasting desastreus kunnen zijn.
Spot Plating / S. van Wurtemberglaan 57 / 5616 BN Eindhoven / 06 25093057 / info@spotplating.nl