De meeste behandelingen waarbij tampongalvaniseren wordt toegepast liggen in de reparatiesector. Behalve als 'touch up' bij galvanobedrijven, het behandelen van onvoldoende bedekte vlakken, wordt het proces frequent gebruikt voor de reparatie van assen, gaten, platte vlakken, radi, enzovoorts, die óf bij de fabricage van het onderdeel foutief zijn bewerkt, óf gedurende het gebruik tot buiten de tolerantiegrenzen zijn gesleten en/of gecorrodeerd.Tevens wordt tampongalvaniseren toegepast als reparatiemethode voor beschadigde hardchroomlagen. De klassieke reparatiemethode hiervan is allereerst de hardchroomlaag strippen en/of afslijpen tot de beschadiging verdwenen is. Vervolgens opnieuw een chroomlaag aanbrengen naar de oorspronkelijke maat of op slijptoegift en ten slotte zonodig slijpen op maat.

Bij reparatie met behulp van tampongalvaniseren wordt de beschadiging zonodig uitgeslepen, zodat deze breder is dan diep en vervolgens opgevuld met koper, kobalt of nikkel. Daarna wordt teruggewerkt dat wil zeggen het te veel aangebrachte materiaal wordt verwijderd. Indien het terugwerken met de hand wordt gedaan, wordt gekozen voor een materiaal als koper wat een hardheid heeft van circa 280 HB. Ten slotte wordt de opgevulde beschadiging 'gecapt' met chroom, nikkel of nikkel-wolfram.

Op die manier is het mogelijk beschadigingen, putcorrosie en dergelijke onzichtbaar te repareren, bij hydraulische componenten, walsen en drukpersen enzovoorts zelfs vaak zonder demontage van het onderdeel.
Tevens is het mogelijk op aluminium een laag koper, nikkel of kobalt aan te brengen, waardoor op deze wijze aluminium soldeerbaar wordt. Eventueel kan ook tin of tin/lood 60/40 worden aangebracht. Specifiek in bepaalde industrieën zijn een aantal toepassingen bekend zowel in de reparatiesector als in de produktie.

Spot Plating / S. van Wurtemberglaan 57 / 5616 BN Eindhoven / 06 25093057 / info@spotplating.nl