Omdat tampongalvaniseer-neerslagen met veel grotere snelheid worden aangebracht dan bij badgalvano bestaat er wellicht scepsis over de kwaliteit van tampongalvaniseer-neerslagen.

Het is echter zo dat, na objectieve beoordeling van tampongalvaniseer-neerslagen, men tot de conclusie komt dat de kwaliteit van deze lagen minimaal gelijk en vaak beter is dan door middel van badgalvano aangebrachte lagen.


Spot Plating / S. van Wurtemberglaan 57 / 5616 BN Eindhoven / 06 25093057 / info@spotplating.nl